Tjenester

Denne siden er under utvikling

Tjenester

Formidlingsglede


Foredrag til inspirasjon: Formidlingsglede

Trommekurs


Bestil trommekurs! privat time eller til dit arrangement

Konserter


Konsert tilbud til skoler, barnehager og festivaler