Kouame Møter Barna


Kouame Møter Barna

I Afrika spiller vi trommer og danser både til hverdags og fest, til fødsel, dåp, bryllup og gravferd – slik formidles tradisjonene videre fra generasjon til generasjon. Dette er også essensen i konserten med Kouame, hvor han presenterer sitt store lekeunivers, med musikk, rytme, sang og historie.

Rytmesansen er universell og uavhengig av kulturell bakgrunn. ”Alle mennesker har rytme, det har ingenting med etnisk bakgrunn å gjøre” sier Kouame.

Kouame Sereba er fra Elfenbenskysten, og på hans morsmål som heter gban finnes det ikke et eget ord for musikk, eller det å synge, spille eller danse. Det finnes bare ordet ”sah”, som er alt på en gang – samhold, glede, fest, rytme og tromming. 

Har du lyst til å oppleve sah? Velkommen til  familieforestillingen "Kouame Møter Barna".

I Afrika blir det spilt på trommer og danser til både hverdag og fest, fødsel, dåp, bryllup og gravferd. Slik blir den afrikanske musikktradisjonen formidlet videre fra generasjon til generasjon. Dette er også essensen i konserten med Kouame, hvor han presenterer sitt store lekeunivers, med en musikk, rytme, sang og historie.

Rytmesansen er universell og uavhengig av kulturell bakgrunn. ”Alle mennesker har rytme, det har ingenting med etnisk bakgrunn å gjøre” sier Kouame. For ham er det viktig å vise at talent for rytme ikke er noe mystisk og eksotisk. I Norge har vi gode muligheter for å utvikle en naturlig rytmesans, selv om mange tror at det må et varmt klima til for å kunne bruke den rytmiske sansen. I Kouames hjemland, Elfenbenskysten, foregår mange sosiale aktiviteter ute. Fest og feiring skjer rett som det er, og musikk og dans hører med på en naturlig måte.

I forestillingen får barna et glimt inn i Kouame Serebas store lekeunivers, samtidig som de får oppleve musikaliteten og rytmikken direkte på kroppen. Sammen lekes rytmene frem, ved stemmebruk og ved å klappe og danse.

Kouame bruker vokal, perkusjon, dodo (afrikansk munnbue), djembetromme og kalimba (tommelpiano). og mer.