Kouame møter barna

Brattvåg skole

I dag, fredag 9. september, kom musikeren Kouame Sereba, i samarbeid med Rikskonsertane til barneskulen.

Kouame Sereba blei kåra til årets folkemusiker under Årets Folkelarmpriser i 2009. Han kjem opprinneleg frå Elfenbeinskysten, og reiser no rundt i Noreg, i samband med Rikskonsertane, på skular og underheld. Han viser fram typiske (og utypiske) instrument frå sitt eige land, og viser korleis dei lèt og ser ut. Han er sitert på nettsida til Kultursekken, at "på språket mitt (Gban) på Elfenbeinskysten finst det ikkje eigne ord for å synge, spele eller danse. Berre "SAH", som er alt på ein gong - samkjensle, glede, fest, rytme, rørsle og tromming!"
Under den timelange forestillinga lærte han elevne å rope "SAH" for å utrykkje desse kjenslane. Han fekk opp stemninga, og elevane sat fasinerte av måten han drog fram dei ulike tonane og rytmene.

Fra Brattvåg barne skule:   https://brattvagbarneskule.no/?artID=135&navB=1

Røsvik skole

Kouame møter barna

Den kulturelle skolesekken tilbyr skoler ulike produksjoner og forestillinger i nærmiljøet. I dag fikk Røsvik skole besøk av musikeren Kouame som lot elevene høre og oppleve musikk fra Elfenbenskysten.

På språket mitt (Gban) i Elfenbenskysten finnes det ikke ett ord for å synge, spille eller danse. Bare «Sah», som er alt på en gang - samhold, glede, fest, rytme og tromming!. Rytmesansen er universell og uavhengig av kulturell bakgrunn. Alle mennesker har rytme, det har ingenting med etnisk bak-grunn å gjøre.

For Kouame Sereba er det viktig å vise at talent for rytme ikke er noe mystisk og eksotisk. I Kouames hjemland, skjer mange sosiale aktiviteter ute. Fest og feiring skjer rett som det er, og musikk og dans hører med på en naturlig måte. Kommer naboen forbi, eller en annen for-bipasserende, blir han eller hun gjerne med på både lek og dans.I Afrika blir det spilt på trommer og danset til både hverdag og fest, til fødsel, dåp, bryllup og gravferd. Slik blir den afrikanske musikktradisjonen formidlet videre fra generasjon til generasjon.(hentet fra DKS Nordland)

Elevene koste seg med de afrikanske rytmene og var delaktige i både sang og klapping. De fikk møte ulike afrikanske rytmeinstrumenter.

Fra Rørsvik skole https://www.minskole.no/rosvikskole/artikkel/214512

Se video trailer her...