Konsert tilbud

Til skoler-Barnehager-Festivaler

Til Skoler


"Kouame Møter Barna" Skolekonsert

Til barnehager


På besøk til barnehage

Festivaler


Opptrer på Festivaler