Foredrag til inspirasjon: Formidlingsglede

“Uanset hva du prøver å formidle, er gleden til å formidle borte, er du i faresone. Du kan i lengden bli utbrent.”                   

    -Kouame Sereba-

 

Trenger dere mer inspirasjon og nye tanker til hvordan formidle til barn og unge?

I foredraget “Formidlingsglede” deler jeg av mine mer enn 35 år med erfaring fra å formidle musikk, rytmer, historier og kultur til barn og unge både i Norge og i hele verden. Jeg forteller, viser og bruker musikk og engasjerer publikum aktivt, slik at dere føler gleden i kroppen og ikke bare hører om den.

Foredraget passer som innslag på større konferanser og mindre seminarer, som del av et kurs eller enkeltstående arrangement – jeg kan også holde foredraget eksklusivt for deres bedrift, skole eller organisasjon.

“Formidlingsglede” passer for alle som jobber med barn og unge, ikke minst lærere, kulturarbeidere og kunstnere.

En spennende reise

Det å jobbe for barn er en spennende reise. Gjør det med glede. Husk at hver utfordring på denne reise er kun en mulighet. Husk også at vi, som mennesker, sitter med et enormt potensial inn i oss. Og det finnes ikke bedre mulighet å bruke dette potensialet enn det å jobbe for barn. du blir nødt til å jobbe med deg selv.

Vær positiv og ærlig med deg selv. Du er en gave som kommer til dem, barna. Du må behandle deg selv som det, en gave. Vær glad i deg selv som menneske, elsk og ei stoffet du skal formidle til barna, og barna vil elske deg. For barna ser helt gjennom deg når du står der og skal formidle til dem. Du kan ikke lure dem. Vær deg selv. Barna venter på en sånn som deg.

Da jeg oppdaget at det var bare muligheter hele veien

Før, for mange år siden, trodde jeg at det fantes dårlig publikum og bra publikum. Dette var feil innstilling. For så oppdaget jeg at det jo var bare muligheter hele veien. Da ble livet mitt som utøvende kunstner og kulturformidler veldig interessant.

Det finnes ikke noe bedre bidrag til verden og menneskeheten enn å jobbe med barn. Men, du må ikke jobbe for hardt. Da blir vitsen borte. Du skal ha et lekende forhold til denne jobben. Du skal ikke slite deg ut. Da blir vitsen borte. Du skal ikke ofre deg for barna. Da er vitsen borte. Du skal inspirere og bli inspirert.

Du er en fin gave. En gave til barna, en gave til verden, en gave til menneskeheten. Intet mindre. 

Når du ser deg selv slik, som en fin gave, vil du lett se at barna du jobber med, også er gaver i ditt liv. 

 


Kouame Sereba fikk Jubileumsprisen Tono 75 År


I Juryens begrunnelse står det bl.a. at “Kouame Sereba har vist seg som en lydhør og svært kreativ musiker, både i sitt samspill med andre musikere – med vidt forskjellige musikalske ståsteder – Og ikke minst i forhold til barn. Kouame har en spesiell evne til å lage et magisk rom når han formidler sin musikk. Det fantastiske er at dette magiske rommet oppstår på kunstens premisser i motsetning til lettvint underholdning.”


Videre heter det: “Kouame Sereba skaper nærhet, trygghet og ikke minst musikalitet i sitt møte med sitt publikum.”

Arvid Skancke K. Ballade.no


I 2009 mottok Kouame Sereba Folkelarmprisen, og ble kåret til Årets Folkemusikkartist. I sin begrunnelse for prisen skrev Folkelarm-juryen følgende:


- Dette er en artist som har sett de fleste kroker og kriker av vårt langstrakte land gjennom uttrettelig turnévirksomhet. Få kan som han gripe et publikum og oppheve tid og rom med sin sterke formidlingsevne. Blant hans mange begeistrede publikummere er tusenvis av barn og skoleungdom som har opplevd ham på en av hans mange skolekonserter.

FolkeLarm.no

Har du spørsmål?


....“ETTER BESØK OG OMVISNING PÅ ROCKHEIM, fikk vi oppleve musiker og forteller Kouame Sereba med sitt foredrag om ”formidlingsglede”. Han inspirerte med sin positive holdning til sine medmennesker. Ved å tenke på hvert menneske du møter som en gave til deg, vil du kunne møte ditt publikum med ydmykhet og glede.

-Kouame Sereba-


OPPSUMMERINGSSEMINAR KULTARR 1.DES. på RICA HELL STJØRDAl

Samarbeid med NNA, Norsk Kulturskoleråd og DKS sekretariatet